Исо кӣ буд?

742 ки Исо будОё Исо одам буд ё Худо? Ӯ аз куҷо омад? Инҷили Юҳанно ба мо ба ин саволҳо ҷавоб медиҳад. Юҳанно ба он доираи наздики шогирдоне тааллуқ дошт, ки тавонистанд дигаргуншавии Исоро дар кӯҳи баланд бубинанд ва дар рӯъё пешгӯии Малакути Худоро диданд (Матто 1).7,1). То он вақт ҷалоли Исоро ҷисми оддии инсонӣ пинҳон мекард. Ин ҳам Юҳанно буд, ки аввалин шахсе буд, ки ба эҳёи Масеҳ имон овард. Чанде пас аз эҳёи Исо, Марями Маҷдалия назди қабр омад ва дид, ки он холӣ аст: «Он гоҳ давида, назди Шимъӯни Петрус ва шогирди дигаре, ки Исо дӯст медошт [яъне Юҳанно буд] омад ва ба онҳо гуфт: «Онҳо Ӯро «Худованд ӯро аз қабр берун кард, ва мо намедонем, ки Ӯро дар куҷо гузоштаанд» (Юҳанно 20,2:20,2). Юҳанно ба сӯи қабр давид ва аз Петрус зудтар ба он ҷо расид, аммо Петруси далер аввал ҷуръат кард. «Баъд аз ӯ шогирди дигар, ки аввалин шуда ба сари қабр омад, дохил шуд ва дид ва имон овард» (Юҳанно ).

Фаҳмиши амиқ Ҷон

Ба Юҳанно, шояд қисман аз сабаби наздикии махсуси ӯ бо Исо, фаҳмиши амиқ ва ҳамаҷониба дар бораи табиати Наҷотдиҳандааш дода шуд. Матто, Марқӯс ва Луқо ҳар як тарҷумаи ҳоли худро дар бораи Исо аз рӯйдодҳое оғоз мекунанд, ки дар давоми ҳаёти заминии Масеҳ рӯй доданд. Юҳанно бошад, аз замоне, ки аз таърихи офариниш қадимтар аст, оғоз мекунад: «Дар ибтидо Калом буд, ва Калом бо Худо буд, ва Худо Калом буд. Дар ибтидо бо Худо низ ҳамин тавр буд. Ҳама чиз ба воситаи Ӯ офарида шудааст, ва ҳеҷ чиз бе Ӯ офарида нашудааст» (Юҳанно 1,1-3). Шахсияти аслии Калом баъд аз чанд оят ошкор мешавад: «Калом ҷисм шуд ва дар миёни мо сокин шуд, ва мо ҷалоли Ӯро дидем, ки ҷалоли Писари ягонаи Падар аст, ки пур аз файз ва ростӣ аст» (Юҳанно 1,14). Исои Масеҳ ягона мавҷудоти осмонӣ аст, ки ҳамеша ба замин фуруд омада, ба одами ҷисмонӣ табдил ёфтааст.
Ин чанд оят ба мо дар бораи табиати Масеҳ бисёр чизҳоро нақл мекунанд. Ӯ Худо буд ва ҳамзамон одам шуд. Аз ибтидо ӯ бо Худо зиндагӣ мекард, ки аз замони таваллуди Исо аз Рӯҳулқудс Падари Ӯ буд. Исо пештар «Калом» (юнонӣ: logos) буд ва сухангӯ ва ошкоркунандаи Падар шуд. «Ҳеҷ кас Худоро надидааст. Танҳо Худои ягона, ки дар паҳлӯи Падар аст, Ӯро ба мо маълум кардааст» (Юҳанно 1,18).
Дар номаи аввали Юҳанно ӯ иловаи олиҷаноб мекунад: «Он чи аз ибтидо буд, он чи мо шунидем, бо чашмонамон дидем, он чи ба он нигоҳ кардем ва дастамон ламс кардем, аз каломи ҳаёт - ва ҳаёт аст. зоҳир шуд, ва мо ҳаёти ҷовидониро, ки бо Падар буд ва ба мо зоҳир шуд, дидем ва шаҳодат медиҳем ва ба шумо эълон мекунем» (1. Йоханес 1,1-2)

Ин матн ҳеҷ шакке намегузорад, ки шахсе, ки онҳо бо ӯ зиндагӣ мекарданд, кор мекарданд, бозӣ мекарданд, шино мекарданд ва моҳидорӣ мекарданд, ҷуз узви Худо набуд, яъне бо Худои Падар ҳамфикр буд ва аз ибтидо бо Ӯ буд. Павлус менависад: «Зеро ки [Исо] ҳама чиз дар осмон ва бар замин, намоён ва нонамоён, хоҳ тахтҳо, хоҳ салтанатҳо, хоҳ қудратҳо ва хоҳ ҳукуматдорон дар Ӯ офарида шудааст; ҳама чиз ба воситаи ӯ ва барои ӯ офарида шудааст. Ва Ӯ пеш аз ҳама чиз аст, ва ҳама чиз дар Ӯст» (Қӯлассиён 1,16-17). Дар ин ҷо Павлус ба андозаи қариб тасаввурнашавандаи кор ва қудрати Масеҳи то башарият таъкид мекунад.

Илоҳияти Масеҳ

Юҳанно, ки аз Рӯҳулқудс илҳом гирифта шудааст, борҳо мавҷудияти Масеҳро ҳамчун Худо пеш аз таваллуди ӯ ҳамчун инсон таъкид мекунад. Ин ҳамчун як риштаи умумӣ дар тамоми Инҷили ӯ мегузарад. «Ӯ дар ҷаҳон буд, ва ҷаҳон ба воситаи Ӯ офарида шудааст, ва ҷаҳон Ӯро нашинохт» (Юҳанно 1,10 Элберфелд Библия).

Агар ҷаҳон аз ҷониби ӯ офарида шуда бошад, ӯ пеш аз офариниши он зиндагӣ мекард. Яҳёи Таъмиддиҳанда низ дар ҳамин мавзӯъ сухан ронда, ба Исо ишора кард: «Ин ҳамон аст, ки дар бораи Ӯ гуфтам: «Он ки пеш аз ман буд, пас аз ман хоҳад омад; зеро ки вай аз ман беҳтар буд» (Юҳанно 1,15). Дуруст аст, ки Яҳёи Таъмиддиҳанда пештар аз Писари Одам Исо ҳомила шуда, таваллуд шудааст (Луқо). 1,35-36), аммо Исо дар замони пеш аз мавҷудияти худ, аз тарафи дигар, то абад то ҳомила шудани Яҳьё зиндагӣ мекард.

Дониши фавқулоддаи Исо

Юҳанно ошкор мекунад, ки Масеҳ қудрати болотар аз ҳар чизи инсонӣ дошт, гарчанде ки ӯ ба заъфҳо ва васвасаҳои ҷисм тобеъ буд (Ибриён. 4,15). Вақте ки Масеҳ Натанъилро ба шогирд ва расули оянда даъват кард, Исо омадани ӯро дида, ба ӯ гуфт: «Пеш аз он ки Филиппус туро даъват кунад, вақте ки дар зери дарахти анҷир будӣ, ман туро дидам. Натанъил ба вай ҷавоб дод: «Устод, Ту Писари Худо ҳастӣ, Ту Подшоҳи Исроил ҳастӣ». (Юҳанно 1,48-49). Натанаил аз афташ дар ҳайрат буд, ки шахси бегона метавонад бо ӯ сӯҳбат кунад, ки гӯё ӯро мешиносад.

Дар натиҷаи мӯъҷизаҳои Исо дар Ерусалим бисёриҳо ба исми Ӯ имон оварданд. Исо медонист, ки онҳо кунҷкобу ҳастанд: «Аммо Исо ба онҳо розй набуд; зеро ки Ӯ ҳамаро медонист ва эҳтиёҷ надошт, ки касе дар бораи инсон шаҳодат диҳад; зеро Ӯ медонист, ки он чи дар инсон аст» (Юҳанно 2,24-25). Масеҳ, Офаридгор, инсониятро офарида буд ва ҳеҷ заъфи инсонӣ барои ӯ бегона набуд. Ӯ тамоми фикру ниятҳои ӯро медонист.

Ки аз осмон меояд

Юҳанно асли асли Исоро хеле хуб медонист. Суханони Масеҳ хеле равшананд: «Ҳеҷ кас ба осмон сууд накардааст, ҷуз он ки аз осмон нозил шудааст, яъне Писари Одам» (Юҳанно 3,13). Пас аз чанд оят Исо пайдоиши осмонии худ ва мавқеи олии худро нишон медиҳад: «Он ки аз боло меояд, аз ҳама болотар аст. Ҳар кӣ аз замин аст, аз замин аст ва аз замин мегӯяд. Он ки аз осмон меояд, аз ҳама болотар аст» (Юҳанно 3,31).
Ҳанӯз пеш аз таваллуд шуданаш ҳамчун инсон, Наҷотдиҳандаи мо хабареро, ки баъдтар дар рӯи замин эълон кард, дид ва шунид. Дар сӯҳбати дидаю дониста баҳсбарангез бо пешвоёни динии замони худ дар рӯи замин гуфт: «Ту аз поён ҳастӣ, ман аз боло; шумо аз ин ҷаҳон ҳастед, ман аз ин ҷаҳон нестам» (Юҳанно 8,23). Фикру гуфтору кирдораш аз осмон илхом гирифта буд. Онҳо танҳо дар бораи чизҳои ин ҷаҳон фикр мекарданд, дар ҳоле ки ҳаёти Исо нишон дод, ки ӯ аз ҷаҳони поктар аз ҷаҳони мо омадааст.

Худованди Аҳди Қадим

Дар ин муколамаи тӯлонӣ бо Исо, фарисиён Иброҳимро, ки пешвои мӯҳтарам ё падари имон буд, тарбия карданд? Исо ба онҳо фаҳмонд: «Падари шумо Иброҳим аз дидани рӯзи ман шод шуд ва онро дида, шод шуд» (Юҳанно). 8,56). Дар асл, Худое, ки Масеҳ шуд, бо Иброҳим роҳ мерафт ва гуфтугӯ мекард (1. Мусо 18,1-2). Мутаассифона, ин ғаразҳо Исоро нафаҳмиданд ва гуфтанд: «Ту ҳанӯз панҷоҳсола нестӣ ва Иброҳимро дидаӣ?» (Юҳанно 8,57).

Исои Масеҳ бо Худо-шахсе, ки бо Мусо дар биёбон роҳ мерафт, ки банӣ-Исроилро аз Миср берун овард, шабеҳ аст. Павлус инро равшан нишон медиҳад: «Онҳо [падарони мо] ҳама як ғизои рӯҳонӣ мехӯрданд ва ҳама як нӯшокии рӯҳонӣ менӯшиданд; зеро онҳо аз санги рӯҳонӣ менӯшиданд, ки аз ақиби онҳо меомад; аммо санг Масеҳ буд» (1. Коринфиён 10,1-4)

Аз Офаридгор то Писар

Сабаби чаро сарварони фарисиён мехостанд Ӯро бикушанд? «Зеро ки Исо на танҳо қоидаҳои рӯзи шанбеи онҳоро (фарисиён) сарфи назар кард, балки Худоро Падари худ номид ва бо ҳамин Худро ба Худо баробар кард». (Юҳанно 5,18 Умед ба ҳама). Агар шумо, хонандаи азиз, соҳиби фарзанд бошед, пас онҳо ҳам дар як сатҳ ҳастанд. Онҳо мисли ҳайвонҳо пасттар нестанд. Аммо, қудрати олӣ ба Падар хос буд ва вуҷуд дорад: «Падар аз Ман бузургтар аст» (Юҳанно 1).4,28).

Дар он сӯҳбат бо фарисиён Исо муносибати Падару Писарро хеле равшан нишон медиҳад: «Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: Писар аз Худ ҳеҷ кор карда наметавонад, ҷуз он чи мебинад, ки Падар мекунад; Зеро ҳар коре ки мекунад, Писар низ ҳамон тавр мекунад» (Юҳанно 5,19). Исо мисли падараш қудрат дорад, зеро ӯ низ Худост.

Илоҳии ҷалол дубора ба даст омад

Пеш аз он ки фариштагон ва одамон вуҷуд надоштанд, Исо шахси ҷалоли Худо буд. Исо аз абадият ҳамчун Худо вуҷуд дорад. Аз ин ҷалол холӣ кард ва ба замин одам омад: «Он, ки дар сурати Худо буд, ғоратро ба Худо баробар надонист, балки худро холӣ кард ва ба сурати банда баробар шуд. ба одамон ва аз рӯи намуди зоҳирӣ инсон эътироф карда мешавад» (Филиппиён 2,6-7)

Дар бораи иди Фисҳи охирини Исо пеш аз ранҷу азобаш Юҳанно менависад: «Ва алҳол, эй Падар, Маро назди Ту ҷалол деҳ, ба он ҷалоле ки пеш аз пайдо шудани ҷаҳон назди Ту доштам» (Юҳанно 1).7,5).

Исо пас аз чиҳил рӯзи эҳё шуданаш ба ҷалоли пешинаи худ баргашт: «Бинобар ин Худо низ Ӯро сарафроз кард ва ба Ӯ номе дод, ки аз ҳар ном болотар аст, то ки ба исми Исо ҳар зону дар осмон ва минбаъд дар замин хам шавад ва ва ҳар забон бояд эътироф кунад, ки Исои Масеҳ Худованд аст, барои ҷалоли Худои Падар» (Филиппиён) 2,9-11)

Қисми оилаи Худо

Исо пеш аз он ки одам таваллуд шавад, Худо буд; Ӯ Худо буд, вақте ки дар рӯи замин дар шакли одам қадам мезад, ва ҳоло Худо дар тарафи рости Падари осмонӣ аст. Оё ин ҳама фаҳмишҳое ҳастанд, ки мо дар бораи Оилаи Худо ба даст оварда метавонем? Тақдири ниҳоии инсон узви оилаи Худо будан аст: «Эй азизон, мо аллакай фарзандони Худо ҳастем; вале хануз маълум нашудааст, ки мо чй хохем буд. Мо медонем, ки чун ошкор шавад, монанди он хоҳем буд; зеро ки мо ӯро ҳамон тавре хоҳем дид, ки ҳаст» (1. Йоханес 3,2).

Оё шумо маънои пурраи ин изҳоротро дарк мекунед? Мо барои он офарида шудаем, ки як оила - оилаи Худо бошем. Худо падарест, ки мехоҳад бо фарзандонаш робита дошта бошад. Худо, Падари Осмонӣ, мехоҳад, ки тамоми инсониятро ба муносибати наздик бо Ӯ биёрад ва ба мо муҳаббат ва некии Худро об диҳад. Орзуи амиқи Худост, ки ҳама одамон бо Ӯ оштӣ шаванд. Аз ин рӯ, Ӯ Писари ягонаи Худ, Исои охирин Одамро фиристод, то ки барои гуноҳҳои инсоният бимирад, то ки мо омурзишро қабул кунем ва бо Падар оштӣ шавем ва ба фарзандони маҳбуби Худо баргардем.

аз ҷониби Ҷон Росс Шредер