Исо кӣ буд?

742 ки Исо будОё Исо одам буд ё Худо? аз кучо омада буд Инҷили Юҳанно ба мо ба ин саволҳо ҷавоб медиҳад. Юҳанно ба он доираи ботинии шогирдон тааллуқ дошт, ки ба онҳо иҷозат дода шуд, ки дигаргуншавии Исоро дар кӯҳи баланд бубинанд ва дар рӯъё пешгӯии Малакути Худоро диданд (Матто 1).7,1). То он вақт ҷалоли Исоро ҷисми оддии инсонӣ парда мекард. Ин ҳам Юҳанно буд, ки аввалин шахсе буд, ки ба эҳёи Масеҳ имон овард. Чанде пас аз эҳёи Исо, Марями Маҷдалия ба назди қабр омад ва дид, ки он холӣ аст: «Пас давида, назди Шимъӯни Петрус ва шогирди дигаре, ки Исо дӯст медошт (яъне Юҳанно буд) омад ва ба онҳо гуфт: «Онҳо Оё вайро аз ҷониби Худованд аз қабр гирифтаанд, ва мо намедонем, ки Ӯро дар куҷо гузоштаанд» (Юҳанно 20,2:20,2). Юҳанно ба сӯи қабр давид ва аз Петрус зудтар ба он ҷо расид, аммо Петруси далер аввал ҷуръат кард. «Аз паси ӯ шогирди дигаре, ки аввал ба сари қабр омад, даромада, дид ва имон овард» (Юҳанно ).

Ҷон фаҳмиши амиқ

Юҳанно, шояд қисман аз сабаби наздикии махсусаш ба Исо, дар бораи табиати Наҷотдиҳандаи худ фаҳмиши амиқ ва ҳамаҷониба дода шуд. Матто, Марқӯс ва Луқо ҳар як тарҷумаи ҳоли худро дар бораи Исо бо воқеаҳое оғоз мекунанд, ки ба ҳаёти заминии Масеҳ рост меоянд. Юҳанно бошад, дар замоне оғоз мекунад, ки аз таърихи офариниш қадимтар аст: «Дар ибтидо Калом буд, ва Калом бо Худо буд, ва Калом Худо буд. Дар ибтидо бо Худо низ ҳамин тавр буд. Ҳама чиз аз як чиз ба вуҷуд омадааст, ва ҳеҷ чизи офаридашуда бе як ба вуҷуд намеояд» (Юҳанно 1,1-3). Шахсияти аслии Калом чанд оят баъдтар ошкор мешавад: «Калом ҷисм шуд ва дар миёни мо сокин шуд, ва мо ҷалоли Ӯро, ҷалоли Фарзанди ягонаи Падарро дидем, ки пур аз файз ва ростӣ аст» (Юҳанно 1,14). Исои Масеҳ ягона мавҷудоти осмонӣ аст, ки ҳамеша ба замин фуруд омада, ба одами ҷисмонӣ табдил ёфтааст.
Ин чанд оят ба мо дар бораи табиати Масеҳ бисёр чизҳоро нақл мекунанд. Ӯ Худо буд ва ҳамзамон одам шуд. Аз ибтидо ӯ бо Худо, ки падараш аз ҳомила шудани Исо аз Рӯҳулқудс буд, зиндагӣ мекард. Исо пештар «Калом» (логос юнонӣ) буд ва сухангӯ ва ошкоркунандаи Падар шуд. «Ҳеҷ кас Худоро надидааст. Танҳо Худои ягона, ки дар паҳлӯи Падар аст, Ӯро ба мо маълум кард» (Юҳанно 1,18).
Дар номаи аввали Юҳанно ӯ иловаи олиҷаноб медиҳад: «Он чи аз ибтидо буд, он чи мо шунидем, бо чашмонамон дидем, он чиро дидаем ва ба дастони худ ламс кардем, аз каломи ҳаёт - ва ҳаёт зоҳир шуд, ва мо дидаем ва шаҳодат медиҳем ва ба шумо ҳаёти ҷовидонӣ, ки бо Падар буд ва ба мо зоҳир шуд, мавъиза мекунем» (1. Йоханес 1,1-2)

Ин матн ҳеҷ шакке намегузорад, ки шахсе, ки онҳо бо ӯ зиндагӣ мекарданд, кор мекарданд, бозӣ мекарданд, шино мекарданд ва моҳидорӣ мекарданд, ҷуз узви Худо набуд — аз ибтидо бо Худои Падар ва бо Ӯ мувофиқ буд. Павлус менависад: «Зеро ки [Исо] ҳама чиз дар осмон ва бар замин, намоён ва нонамоён, хоҳ тахтҳо, хоҳ салтанатҳо, хоҳ қудратҳо ва хоҳ ҳукуматдорон дар Ӯ офарида шудааст; хамаи ин аз тарафи у ва барои у офарида шудааст. Ва Ӯ аз ҳама болотар аст, ва ҳама чиз дар Ӯст» (Қӯлассиён 1,16-17). Дар ин ҷо Павлус ба андозаи қариб тасаввурнашавандаи хизмат ва қудрати Масеҳи пеш аз башарӣ таъкид мекунад.

Илоҳияти Масеҳ

Юҳанно, ки аз Рӯҳулқудс илҳом гирифта шудааст, борҳо таъкид мекунад, ки Масеҳ пеш аз таваллуди ӯ ҳамчун инсон вуҷуд дорад. Ин мисли риштаи сурх дар тамоми Инҷили ӯ мегузарад. «Ӯ дар ҷаҳон буд, ва ҷаҳон ба воситаи Ӯ ба вуҷуд омад, ва ҷаҳон Ӯро нашинохт» (Юҳанно 1,10 Элберфелд Библия).

Агар ҷаҳон аз ҷониби ӯ сохта шуда бошад, ӯ пеш аз офариниши он зиндагӣ мекард. Яҳёи Таъмиддиҳанда низ ҳамин мавзӯъро бардошта, ба Исо ишора мекунад: «Ин ҳамон касест, ки дар бораи Ӯ гуфтам: "Баъд аз ман Он Касе ки пеш аз ман омада буд, меояд; зеро ки вай аз ман беҳтар буд» (Юҳанно 1,15). Дуруст аст, ки Яҳёи Таъмиддиҳанда пеш аз Писари Одам Исо ҳомила шуда, таваллуд шудааст (Луқо 1,35-36), аммо Исо дар замони пеш аз мавҷудияти худ, аз тарафи дигар, то абад пеш аз ҳомиладории Юҳанно зиндагӣ мекард.

Дониши фавқулоддаи Исо

Юҳанно ошкор мекунад, ки Масеҳ дар ҳоле ки ба заъфҳо ва васвасаҳои ҷисм тобеъ буд, дорои қудратҳои берун аз мавҷудияти инсон буд (Ибриён 4,15). Вақте ки Масеҳ Натанъилро ба шогирд ва расули оянда даъват кард, Исо омадани ӯро дида, ба ӯ гуфт: «Пеш аз он ки Филиппус туро даъват кунад, вақте ки дар зери дарахти анҷир будӣ, ман туро дидам. Натанъил ба ӯ ҷавоб дод: «Устод! (Юҳанно 1,48-49). Натанаил аз афташ дар ҳайрат буд, ки шахси бегона метавонад бо ӯ сӯҳбат кунад, ки гӯё ӯро мешиносад.

Дар натиҷаи мӯъҷизаҳои Исо дар Ерусалим бисёриҳо ба исми Ӯ имон оварданд. Исо медонист, ки онҳо кунҷкобу ҳастанд: «Аммо Исо ба онҳо розй набуд; зеро ки Ӯ ҳамаро медонист ва ба касе эҳтиёҷ надошт, ки дар бораи одам шаҳодат диҳад; зеро Ӯ медонист, ки он чи дар инсон аст» (Юҳанно 2,24-25). Масеҳи Офаридгор инсониятро офарид ва ҳеҷ заъфи инсонӣ барои ӯ бегона набуд. Ӯ тамоми фикру ниятҳои ӯро медонист.

ки аз осмон меояд

Юҳанно пайдоиши аслии Исоро хеле хуб медонист. Каломи хеле равшани Масеҳ бо ӯ аст: «Ҳеҷ кас ба осмон сууд накардааст, ҷуз Он ки аз осмон нозил шуд, яъне Писари Одам» (Юҳанно 3,13). Пас аз чанд оят, Исо фуруд омадан ва мавқеи олии худро нишон медиҳад: «Он ки аз боло аст, аз ҳама болотар аст. Ҳар кӣ аз замин аст, аз замин аст ва аз замин сухан мегӯяд. Он ки аз осмон меояд, аз ҳама болотар аст» (Юҳанно 3,31).
Ҳатто пеш аз таваллуди инсонии худ, Наҷотдиҳандаи мо паёмеро, ки баъдтар дар рӯи замин эълон кард, дид ва шунид. Дар сӯҳбатҳои дидаю дониста баҳсбарангез бо пешвоёни динии замони худ дар рӯи замин гуфт: «Ту аз поён ҳастӣ, ман аз боло; шумо аз ин ҷаҳон ҳастед, ман аз ин ҷаҳон нестам» (Юҳанно 8,23). Фикру гуфтору кирдораш аз осмон илхом гирифта буд. Онҳо танҳо дар бораи чизҳои ин ҷаҳон фикр мекарданд, дар ҳоле ки ҳаёти Исо нишон дод, ки ӯ аз ҷаҳоне мисли мо пок аст.

Худованди Аҳди Қадим

Дар ин муколамаи тӯлонӣ бо Исо, фарисиён Иброҳимро, пешвои мӯҳтарам ё падари имон тарбия карданд? Исо ба онҳо фаҳмонд: «Падари шумо Иброҳим аз дидани рӯзи ман шод шуд ва онро дида, шод шуд» (Юҳанно). 8,56). Дар ҳақиқат, Худо-Шахс, ки Масеҳ шуд, бо Иброҳим роҳ мерафт ва бо ӯ сӯҳбат мекард (1. Мусо 18,1-2). Мутаассифона, ин ғаразҳо Исоро нафаҳмиданд ва гуфтанд: «Ту ҳанӯз панҷоҳсола нестӣ ва Иброҳимро дидаӣ?». (Юҳанно 8,57).

Исои Масеҳ бо Худо-шахсе, ки бо Мусо дар биёбон роҳ мерафт ва банӣ-Исроилро аз Миср берун овард, якхела аст. Павлус инро равшан нишон медиҳад: «Онҳо [падарони мо] ҳама як ғизои рӯҳонӣ мехӯрданд ва ҳама як нӯшокии рӯҳонӣ менӯшиданд; зеро онҳо аз санги рӯҳонӣ менӯшиданд, ки аз ақиби онҳо меомад; аммо санг Масеҳ буд» (1. Коринфиён 10,1-4)

Аз Офаридгор то Писар

Чаро сарварони фарисиён мехостанд Ӯро бикушанд? «Зеро ки Исо на танҳо ба риояи рӯзи шанбеи онҳо (фарисиён) итоат накард, балки ҳатто Худоро Падари худ номид ва бо ҳамин Худро бо Худо баробар кард». (Юҳанно 5,18 Умед ба ҳама). Хонандаи гиромӣ, агар шумо фарзанд дошта бошед, онҳо ҳам дар як сатҳ ҳастанд. Онҳо мисли ҳайвонҳо пасттар нестанд. Бо вуҷуди ин, қудрати олӣ ба Падар хос буд ва вуҷуд дорад: «Падар аз Ман бузургтар аст» (Юҳ. 1).4,28).

Дар он сӯҳбат бо фарисиён Исо муносибати падар ва писарро хеле равшан нишон медиҳад: «Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: писар наметавонад аз худаш коре кунад, балки фақат он чизеро, ки мебинад, ки падар мекунад; зеро ҳар он чи мекунад, Писар низ ҳамин тавр мекунад» (Юҳанно 5,19). Исо мисли падараш қудрат дорад, зеро ӯ низ Худост.

Илоҳии ҷалол дубора ба даст омад

Пеш аз он ки фариштагон ва одамон вуҷуд надоштанд, Исо шахси ҷалоли Худо буд. Исо аз абадият ҳамчун Худо вуҷуд дорад. Ӯ худро аз ин шукӯҳ холӣ кард ва чун мард ба замин фуруд омад: «Он ки дар сурати илоҳӣ буд, ғоратро ба Худо баробар надонист, балки худро холӣ кард ва ба сурати банда гирифт, бо мардум баробар шуд ва ӯ Эҳтимол, ҳамчун инсон эътироф шудааст» (Филиппиён 2,6-7)

Юҳанно дар бораи Фисҳи охирини Исо пеш аз ҳаваси худ менависад: «Ва акнун, эй Падар, Маро назди Худ ҷалол деҳ, ба он ҷалоле ки пеш аз пайдо шудани ҷаҳон назди Ту доштам» (Юҳанно 1).7,5).

Исо пас аз чиҳил рӯзи эҳёаш ба ҷалоли пешинаи худ баргашт: «Бинобар ин Худо ӯро сарафроз кард ва ба ӯ номе дод, ки болотар аз ҳама номҳост, то ба исми Исо ҳар зонуе, ки дар осмон ва бар замин ва дар зери замин аст, хам шавад. замин, ва ҳар забон бояд эътироф кунад, ки Исои Масеҳ Худованд аст, ба ҷалоли Худои Падар» (Филиппиён) 2,9-11)

қисми оилаи Худо

Исо пеш аз он ки одам таваллуд шавад, Худо буд; Ӯ Худо буд, вақте ки дар рӯи замин дар шакли одам қадам мезад, ва ҳоло Худо дар тарафи рости Падари осмонӣ аст. Оё ин ҳама дарсҳое ҳастанд, ки мо дар бораи оилаи Худо омӯхта метавонем? Тақдири ниҳоии инсон ин аст, ки қисми худи оилаи Худо бошад: «Эй маҳбубон, мо аллакай фарзандони Худо ҳастем; аммо то ҳол маълум нашудааст, ки мо чӣ гуна хоҳем буд. Мо медонем, ки чун нозил шавад, монанди он хоҳем буд; зеро ки мо Ӯро ҳамон тавре, ки ҳаст, хоҳем дид» (1. Йоханес 3,2).

Оё шумо маънои пурраи ин изҳоротро дарк мекунед? Мо барои он офарида шудаем, ки як оила - оилаи Худо бошем. Худо падарест, ки мехоҳад бо фарзандонаш муносибат кунад. Худо, Падари Осмонӣ, мехоҳад, ки тамоми инсониятро ба муносибати наздик бо Ӯ биёрад ва муҳаббат ва некии Худро бар мо пошад. Орзуи амиқи Худост, ки ҳамаи одамон бо Ӯ оштӣ шаванд. Аз ин рӯ, ӯ писари ягонаи худ, Исои охирин Одамро фиристод, то ки барои гуноҳҳои инсоният бимирад, то ки мо омурзида бошем ва бо Падар оштӣ шавем ва фарзандони маҳбуби Худо гардем.

аз ҷониби Ҷон Росс Шредер