Наҷоти тамоми ҷаҳон

Дар рӯзҳое, ки Исо дар Байт-Лаҳм таваллуд шуд, зиёда аз 2000 сол пеш, як марди худотарс бо номи Шимъӯн дар Ерусалим зиндагӣ мекард. Рӯҳулқудс ба Шимъӯн ваҳй кард, ки ӯ то даме ки Масеҳи Худовандро набинад, намемирад. Як рӯз Рӯҳулқудс Шимъӯнро ба маъбад бурд - ҳамон рӯз волидайн Исои навзодро барои иҷрои талаботи Таврот оварданд. Шимъӯн кӯдакро дида, Исоро ба оғӯш гирифт ва Худоро ҳамду сано хонд ва гуфт: «Худовандо! Акнун бандаатро, чунон ки гуфтӣ, ба саломатӣ мегузорӣ; зеро чашмони ман наҷоти Туро дидаам, ки онро дар пеши ҳамаи халқҳо омода кардаӣ, чароғе барои равшанӣ ба халқҳо ва ҷалол додани қавми Ту Исроил (Луқо) 2,29-32)

Шимъӯн Худоро ҳамду сано хонд, ки китобдонон, фарисиён, саркоҳинон ва шариатдонон намефаҳмиданд: Масеҳи Исроил на танҳо барои наҷоти Исроил, балки барои наҷоти тамоми халқҳои ҷаҳон низ омадааст. Ишаъё хеле пештар пешгӯӣ карда буд: «Ту бандаи Ман ҳастӣ, то сибтҳои Яъқубро эҳё кунӣ ва парокандаи Исроилро баргардонӣ, басанда нест, балки Ман туро низ нуре барои халқҳо гардонидам, то ки наҷоти ман бошӣ. то охири замин (Ишаъё 49,6). Худо исроилиёнро аз байни халқҳо даъват кард ва онҳоро бо аҳд ҳамчун қавми Худ ҷудо кард. Аммо вай на танҳо барои вай ин корро кард; вай дар нихояти кор барои начоти хамаи халкхо кард. Вақте ки Исо таваллуд шуд, фаришта ба гурӯҳи чӯпононе, ки шабона рамаҳои худро мечаронданд, зоҳир шуд.

Ҷалоли Худованд дар атрофашон дурахшид ва фаришта гуфт:
натарс! Инак, ба шумо муждаи шодии бузурге меоварам, ки ба ҳамаи одамон хоҳад омад; зеро ки имрӯз барои шумо Наҷотдиҳанда таваллуд шудааст, ки Ӯ Масеҳи Худованд дар шаҳри Довуд аст. Ва инро ҳамчун аломате дошта бошед: шумо кӯдакро дар либоси печонидашуда ва дар охур хобида хоҳед ёфт. Ва ногаҳон бо фаришта шумораи зиёди лашкари осмонӣ пайдо шуд, ки Худоро ҳамду сано хонда, мегуфтанд: «Худоро дар олами боло ҷалол бод, ва осоиштагӣ дар рӯи замин дар миёни одамоне, ки Ӯ аз онҳо хушнуд аст» (Луқо). 2,10-14)

Павлус дар бораи он ки Худо ба воситаи Исои Масеҳ мекард, навишт: «Зеро ба Худо писанд омад, ки тамоми комилият дар Ӯ сокин бошад ва ба воситаи Ӯ ҳама чизро, хоҳ дар замин ва хоҳ дар осмон, бо сулҳ оштӣ дод, хоҳ дар осмон бошад хун дар салиб (Қӯлассиён 1,19-20). Чунон ки Шимъӯн дар бораи Исои кӯдак дар маъбад нидо карда буд: Ба воситаи Писари Худи Худо наҷот ба тамоми ҷаҳон, ба ҳама гунаҳкорон, ҳатто ба ҳамаи душманони Худо омад.

Павлус ба калисои Рум навишт:
Зеро, вақте ки мо ҳанӯз нотавон будем, Масеҳ барои мо беимон мурд. Акнун барои одами одил кам касе мемирад; барои некй чони худро дар хатар гузошта метавонад. Аммо Худо муҳаббати худро нисбати мо бо он нишон медиҳад, ки вақте ки мо ҳанӯз гуноҳкор будем, Масеҳ барои мо мурд. Чӣ қадаре ки мо ҳоло аз ғазаби Ӯ наҷот хоҳем ёфт, вакте ки бо хуни Ӯ сафед шудаем! Зеро, агар мо дар ҳоле ки ҳанӯз душман будем, ба воситаи марги Писари Ӯ бо Худо оштӣ шуда бошем, пас чӣ қадар зиёдтар мо ба воситаи ҳаёти Ӯ наҷот хоҳем ёфт, вақте ки оштӣ шудаем (Румиён). 5,6-10). Сарфи назар аз он ки исроилиён аҳдеро, ки Худо бо онҳо баста буд, риоя накарданд ва сарфи назар аз ҳамаи гуноҳҳои ғайрияҳудиён, Худо ба воситаи Исо ҳар он чиро, ки барои наҷоти ҷаҳон лозим буд, анҷом дод.

Исо Масеҳи пешгӯишуда, намояндаи комили аҳд буд ва аз ин рӯ нур ба ғайрияҳудиён буд, ки Исроил ва тамоми халқҳо тавассути он аз гуноҳ наҷот ёфта, ба оилаи Худо оварда шуданд. Ин аст, ки чаро Мавлуди Исо вақти таҷлили бузургтарин тӯҳфаи Худо ба ҷаҳон, тӯҳфаи Писари ягонаи Ӯ, Парвардигор ва Наҷотдиҳандаи мо Исои Масеҳ аст.

аз ҷониби Ҷозеф Ткач


PDFНаҷоти тамоми ҷаҳон